• Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024) – đợt 2
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI - đợt 2
 • Thông báo về việc nhập học khoá XI (2020-2024)
 • Tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XI (2020-2024) - đợt 2
 • Tăng Ni sinh khánh tuế chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Học viện
 • Ni xá Học viện PGVN tại Huế tổ chức tạ pháp an cư năm Canh Tý
 • Tăng xá Học viện PGVN tại Huế tổ chức Tạ pháp an cư năm Canh Tý
 • Kết quả Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024)
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI
 • Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm Học viện PGVN tại Huế
 • Họp điều chỉnh quy hoạch Học viện PGVN tại Huế
 • Tăng cường nhân sự lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại Huế
 • Lễ Kiết giới, Khai chung bảng mùa An cư năm Canh Tý tại Tăng xá và Ni xá
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khoá II
 • Học viện PGVN tại Huế thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI
Trang chủLiên hệ