• Lễ Vu lan và cài hoa hồng tại Ni xá Học viện
 • Các buổi thính giảng mùa an cư tại Ni xá Hồng Đức
 • Tăng xá Học viện PGVN tại Huế tổ chức lễ tạ pháp an cư
 • Học viện PGVN tại Huế phúng viếng lễ tang cố HT. Thích Trí Hải
 • Thông báo tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (đợt 2)
 • Bảo vệ luận văn Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VIII
 • Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa VIII
 • Sinh hoạt mùa an cư năm Kỷ Hợi tại Ni xá Hồng Đức
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức Đại lễ Phật đản Pl.2563
 • Thư mời tham dự Đại lễ Phật đản Pl.2563 tại Học viện PGVN tại Huế
 • Thuyết trình chủ đề "Văn hóa Huế và Văn hóa Phật giáo Huế"
 • Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Huế thiết trí các cánh sen
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa I
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức sinh hoạt nghiên cứu khoa học
 • Học viện PGVN tại Huế tuyển sinh Cao học Phật học khóa I
Trang chủLiên hệ