• Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tổ chức khai giảng khóa VIII,IX,X
 • Học viện PGVN tại Huế và Viện Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (Thailand) hợp tác
 • Học viện PGVN tại Huế và Đại học Pantangwintaung (Myanmar) ký kết hợp tác
 • Ni xá Hồng Đức tổ chức Lễ Vu Lan Báo hiếu PL. 2562
 • Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tạ pháp an cư năm Mậu Tuất
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa X
 • Danh sách Tăng Ni thí sinh dự thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa X
 • Thư mời viết bài kỷ yếu về HT.Thích Chơn Thiện
 • Học viện PGVN tại Huế viếng lễ tang cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương
 • BTS GHPGVN tỉnh, Ban Chỉ đạo an cư thăm Nội xá Hồng Đức
 • Cúng dường an cư Pl.2562 tại Ni xá Hồng Đức
 • Đêm Thiền trà, chia sẻ Phật pháp với chủ đề “Lý tưởng người xuất gia”
 • Học viện PGVN tại Huế tưởng niệm HT. Thích Trung Hậu
 • Học viện PGVN tại Huế thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa X
 • Cúng dường an cư tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
Trang chủLiên hệ