• Học viện PGVN tại Huế tổ chức kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa X
 • Danh sách Tăng Ni thí sinh dự thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa X
 • Thư mời viết bài kỷ yếu về HT.Thích Chơn Thiện
 • Học viện PGVN tại Huế viếng lễ tang cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương
 • BTS GHPGVN tỉnh, Ban Chỉ đạo an cư thăm Nội xá Hồng Đức
 • Cúng dường an cư Pl.2562 tại Ni xá Hồng Đức
 • Đêm Thiền trà, chia sẻ Phật pháp với chủ đề “Lý tưởng người xuất gia”
 • Học viện PGVN tại Huế tưởng niệm HT. Thích Trung Hậu
 • Học viện PGVN tại Huế thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa X
 • Cúng dường an cư tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức lễ Phật đản Pl.2562
 • Ni sinh Học viện PGVN tại Huế thiết trí các cánh sen
 • Phương danh cúng dường tháng 2 & 3 năm 2018
 • TT. Huế: Lễ Bố tát, tụng giới tại Học viện PGVN tại Huế
 • Chính phủ chấp thuận cho GHPGVN đào tạo sau Đại học
Trang chủLiên hệ