• Tặng 350 suất quà cứu trợ đến bà con vùng lũ
 • Thư vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung
 • Thuyết trình đề tài “Một số vấn đề về lịch sử Phật giáo Việt Nam”
 • Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tổ chức khai giảng năm học 2020-2021
 • Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024) – đợt 2
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI - đợt 2
 • Thông báo về việc nhập học khoá XI (2020-2024)
 • Tăng Ni sinh khánh tuế chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Học viện
 • Ni xá Học viện PGVN tại Huế tổ chức tạ pháp an cư năm Canh Tý
 • Tăng xá Học viện PGVN tại Huế tổ chức Tạ pháp an cư năm Canh Tý
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI
 • Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm Học viện PGVN tại Huế
 • Họp điều chỉnh quy hoạch Học viện PGVN tại Huế
 • Tăng cường nhân sự lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại Huế
 • Lễ Kiết giới, Khai chung bảng mùa An cư năm Canh Tý tại Tăng xá và Ni xá
Trang chủLiên hệ