Hình ảnh hoạt động
Phương danh cúng dường tháng 9 - 2018
Cập nhật ngày: 28/09/2018 12:00:00
STT PHƯƠNG DANH PHÁP DANH ĐỊA CHỈ NGOẠI TỆ SỐ TIỀN
1 Sổ HT Thích Phước Toàn   Nt   20,000,000 đ
2 TT Thích Nguyên Thành   Chùa Thiên Hương   2,000,000 đ
3 TT Thích Tâm Quảng   Chùa Thanh Vân   1,000,000 đ
4 ĐĐ Thích Hương Yên   Chùa Giác Hoàng   3,000,000 đ
5 ĐĐ Thích Đồng Thành   Bình Định   14,600,000 đ
6 ĐĐ Thích Pháp Tịnh   Chùa Bảo Lâm   1,200,000 đ
7 Ni Sư TN Minh Đạt   Ni viện Diệu Đức   1,500,000 đ
8 Sư Cô TN Hạnh Phước  Chùa Thọ Quang Đồng Nai 400 USD 600.000đ
9 Phật tử Chùa Tâm Ấn    Tp. Đà Lạt   5,000,000 đ
10 Tổ Đình Phổ Đà   Đà Nẵng   10,000,000 đ
11 PT Trần Minh Anh
Trần Thị Thu Hương
  Mỹ 100 USD /
12 Đinh Thị Hồng  Anh
Đinh Tuấn Anh
  Hà Nội   1,000,000 đ
13 Trương Thị Mộng Thu   Đà Nẵng   3,500,000 đ
14 Phạm Thị Bông   Huế   600,000 đ
15 Phạm Đặng Túy Bình Quảng Thái Nt   1,200,000 đ
16 Võ Văn Chiến Quảng Thắng Nt   100,000 đ
17 Lê Thị Ân   Nt   200,000 đ
18 Nguyễn Đăng Vĩnh Nguyên Viên Nt   100,000 đ
19 PT Vân- Minh - Ngọc   Nt   50,000 đ
20 Nguyễn Thị Diệu Hằng   Nt   100,000 đ
21 Nguyễn Văn Tố   Nt   100,000 đ
22 Phan Nguyễn Kiều Miên   Nt   100,000 đ
23 Lê Thị Thu Trang   Nt   600,000 đ
24 PT Trần Thúy Nga   HCM   10,000,000 đ
25 Nhóm PT Chùa Phổ Minh   Úc Châu   3,450,000 đ
26 Nhóm PT Chùa Phổ Minh   Nt   3,400,000 đ
27 GĐ Đồng Thị Phương Tiến   HCM 200 USD  
28 Phật Tử Hoàng Sơn   Hà Nội   5,000,000 đ
29 Hoàng Diệu- Khánh Vân   Huế   300,000 đ
30 Tôn Nữ Thị Hòa   Nt   500,000 đ
31 Huỳnh Thị Mầu   Nt   200,000 đ
32 Nguyễn Thị Nhiên- Đặng Thị Thủy   daknong   5,100,000 đ
33 Nhóm PT Chùa Phổ Minh   Úc Châu   3,400,000 đ
34 Nguyễn T Minh Thảo- Minh Kỳ Cty Ô Tô Thành Đô HCM   15,000,000 đ
35 Bùi Hoàng Như Ý   Huế   1,000,000 đ
36 Nguyễn T Nguyệt- Đào Văn Bút       10,000,000 đ
37 PT Trần Xuân Phú       2,000,000 đ
38 Nguyễn Đăng Hoàng- Xuân Long   Đà Nẵng   300,000 đ
39 Phật Tử Quan Há   HCM   1,000,000 đ
40 Quan Chí Xương   Nt   100,000 đ
41 Sin Huệ Trinh   Nt   100,000 đ
42 Huỳnh Kim Sơn   Nt   500,000 đ
43 Lữ Đắc Khoa   Nt   200,000 đ
44 Phan Thị Thu Hương và Các con   Nt   1,200,000 đ
45 Nguyễn Thanh Sang   Nt   400,000 đ
46 GĐ Quan Yến Phương   Nt   1,050,000 đ
47 GĐ Huỳnh Ngọc Diệp   Nt   300,000 đ
48 Huỳnh Thanh Hiền   Nt   50,000 đ
49 Nguyễn Thị Mỹ Lan   Nt   1,500,000 đ
50 Ngô Thị Nga- Lương Văn Giàu-
Trần Lương Mẫn- Phương Phụng
  Nt   2,400,000 đ
51 GĐ Quách Ngọc Sến   Nt   1,000,000 đ
52 Chùa Bảo Quang   Lào   580,000 đ
53 Quí Phật Tử Đông Hà   Đông Hà   1,660,000 đ
54 Nhóm Phật Tử Chị Triêm  (SC Hương Phương) HCM   2,000,000 đ
55 Lâm Hoàng Lộc   Nt   30,000,000 đ
56 Lâm Hoàng Lộc   HCM   30,000,000 đ
57 Cô Hằng   Cần Thơ   12,000,000 đ
58 Cô Hằng    Hải Phòng    12,000,000 đ
59 Đàm Xuân Lâm- Đỗ Minh Nguyệt   HCM   60,000,000 đ
60 Lê Thị Nhàn   Cần Thơ   1,000,000 đ
61 Đới Thị Kim Hồng   HCM   500,000 đ
62 Tiền TNS đóng phí Thi lại       10,000,000 đ
63 PT Diễm Nguyễn   Colorado 30 USD /
64 Trần Văn Quang   Denver, Colorado 150 USD /
65 Trần Văn Trụ   Firestone, Colorado 150 USD /
66 Trần Văn Vinh   Firestone, Colorado 150 USD /
67 Hoàng Thị Hồng Nguyên Trang Sacramento, California 120 USD /
68 PT Quảng Nhàn   Sacramento, California 120 USD /
69 Đặng Thị Liên   Sacramento, California 120 USD /
70 PT Phương Loan   Sacramento, California 120 USD /
71 Đặng Thu Trâm   Sacramento, California 120 USD /
72 Đặng Thị Linh   Sacramento, California 120 USD /
73 Phan Thị Bê   Sacramento, California 120 USD /
74 PT Đặng Dân Quảng Phước Sacramento, California 120 USD /
75 Chiêm Hoa Nam   Sacramento, California 120 USD /
76 Hồ Thị Đoàn   Huế   50,000 đ
77 Nhóm Hồng Đức- Liễu Quán-
Giác Thế- các đạo hữu gần xa
  Huế   5,000,000 đ
 
:
Trang chủLiên hệ