Hình ảnh hoạt động
Phương danh cúng dường tháng 4 năm 2018
Cập nhật ngày: 05/07/2018 12:00:00

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

 

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG

Tháng 4 năm 2018  

STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 1.  
TT. Thích Nguyên Thành Huế 2.000.000đ
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Minh Hưng Yên 3.000.000đ
 1.  
ĐĐ. Thích Hương Yên Huế 2.000.000đ
 1.  
Ni Sư TN Minh Đạt Huế 1.500.000đ
 1.  
Thích Nữ Diệu Đạo   200 USD
 1.  
Chùa Bảo Vân Thành phố Huế 10.000.000đ
 1.  
PT Chùa Thượng Phúc Băc Ninh 1.000.000đ
 1.  
PT Chùa Hưng Phúc Nt 3.000.000đ
 1.  
Nguyễn Minh Thảo Sài Gòn 15.000.000đ
 1.  
PT Minh Anh –Thu Hương Mỹ 100 USD
 1.  
Trương Thị Mộng Thu Đà Nẵng 3.500.000đ
 1.  
Trương Thị Mộng Thu Đà Nẵng 500.000đ
 1.  
Đinh Hồng Anh- Đinh Tuấn Anh Hà Nội 2.000.000đ
 1.  
GĐ Phật Tử Đài Loan Đài Loan 1.800.000.000đ
 1.  
PT Phạm Thị Nhơn Hoa Kỳ 4.000.000đ
 1.  
Ông Bà Trương Nguyễn Trân Pháp 2.000.000đ
 1.  
Quí Phật Tử Đông Hà Đông Hà 1.780.000đ
 1.  
Đạo Tràng Niệm Phật Thuận An Huế 2.500.000đ
 1.  
Trần Thúy Nga Sài Gòn 20.000.000đ
 1.  
Phạm Thị Hoàng Anh Huế 200.000đ
 1.  
Ngô Thị Hồng Thuyết Quảng Bình 50.000đ
 1.  
Mai Thị Trà – Tâm Hương Thành phố Huế 500.000đ
 1.  
Mai Thị Hạnh Sài Gòn 10.000.000đ
 1.  
Ông Bà Đinh Bá Thành Sài Gòn 60.000.000đ
 1.  
Nguyễn Thị Bích Vân Thành phố Huế 200.000đ
 1.  
Trương Suối (Tiệm thuốc Thuận Thảo) Thành phố Huế 2.000.000đ
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hương Thành phố Huế 200.000đ
 1.  
Quí PT Đoàn Tu Xà Đề Chùa Kim Tiên Thành phố Huế 1.000.000đ
 1.  
Bác Thố (Nhóm cháo Tình thương) Thành phố Huế 200.000đ
 1.  
Bác Chiến (nhóm cháo Tình thương) Thành phố Huế 50.000đ
 1.  
Bác Liễu ( Nhóm cháo Tình thương) Thành phố Huế 10.000đ
 1.  
Quí PT Đoàn Tu Xà Đề Chùa Kim Tiên Thành phố Huế 1.000.000đ
 1.  
Lê Tấn Thành- Trần Thị Diễm Hương Thành phố Huế 500.000đ
 1.  
Nguyễn Văn Tố Thành phố Huế 100.000đ
 1.  
Nguyễn Thị Thúy Vy Thành phố Huế 100.000đ
 1.  
Huỳnh Thị Lệ Thanh Thành phố Huế 100.000đ
 1.  
Quí PT Đoàn Tu Xà Đề Chùa Kim Tiên Thành phố Huế 1.000.000đ
 1.  
Trần Thị Gái Thành phố Huế 1.000.000đ
 1.  
Phan Xuân Lạc Anh Thành phố Huế 300.000đ
 1.  
Phan Nguyễn Thị Vui Thành phố Huế 200.000đ
 1.  
Lê Kim Chi Thành phố Huế 500.000đ
 1.  
Trần Thị Gái – An Xuân Thành phố Huế 50.000đ
 1.  
Trần Đình Vĩnh Thành phố Huế 740.000đ
 1.  
Đới Thị Kim Hồng TP. HCM 500.000đ
 1.  
Phật Tử Đài Loan Đài Loan 11.000.000đ
 1.  
Nguyễn Khoa Diệu Huyền – Nguyên Thanh Thành phố Huế 100.000đ
 1.  
Dư Thị Kim Chi – Nguyên Lạc Thành phố Huế 100.000đ
 1.  
Huyền Tôn Nữ  Kim Cương –Tâm Huê Thành phố Huế 100.000đ
 1.  
Hà Thị Minh Châu – Tâm Quang Thành phố Huế 50.000đ
 1.  
Võ Thị Vinh – Tâm Duyên Thành phố Huế 100.000đ
 1.  
Phạm Thị Thu – Quảng Mỹ Thành phố Huế 200.000đ
 1.  
Tống Thị Lưỡng Trưng – Đồng Hân Thành phố Huế 50.000đ
 1.  
Bùi Thị Cẩm Nhung – Đồng Vinh Thành phố Huế 50.000đ
 1.  
Nguyễn Thị Hồng – Tâm Duy Thành phố Huế 100.000đ
 1.  
Tâm Lợi- Quảng Hải- Quảng Thiện Quảng Tâm và Quảng Thanh Thành phố Huế 500.000đ
 1.  
Tâm Định- Nguyên Thiện – Nguyên Bình Tâm Ngọc và Tuệ Bích Thành phố Huế 500.000đ
 1.  
Quảng Châu- Tâm Chiếu – Đồng Vinh Thành phố Huế 200.000đ
 1.  
Tâm Chơn- Quảng Hà Tâm Hảo – Quảng Diệu Thành phố Huế 400.000đ
 1.  
PT Đạo Tràng Giác Thế và Thân hữu Thành phố Huế 1.850.000đ
 
   
:
Trang chủLiên hệ