Hình ảnh hoạt động
Phương danh cúng dường tháng 2 & 3 năm 2018
Cập nhật ngày: 03/05/2018 12:00:00

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

 

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG

THÁNG 2 & 3 năm 2018

STT

PHƯƠNG DANH

PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 1.  
PT Minh Anh- Thu Hương

 

Mỹ

100 USD
 1.  
Chùa Giác Hoàng

 

Huế

3.000.000VND
 1.  
Gia Đình Quan Hoá

 

Sài Gòn

1.000.000VND
 1.  
Lương Nguyệt Phương Gia Mẫn

 

Sài Gòn

250.000VND
 1.  
Huỳnh Thanh Hiền

 

Sài Gòn

50.000VND
 1.  
Quan Yến Phương- Ngô Thị Nga

 

Sài Gòn

450.000VND
 1.  
Lương Văn Ngầu- Quan Cường

 

Sài Gòn

500.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Sài Gòn

200.000VND
 1.  
Đoàn T Xuân- Nguyễn Đăng Hoàng  

Sài Gòn

500.000VND
 1.  
Nguyễn Thành Tuấn  

Sài Gòn

200.000VND
 1.  
GĐ Thầy Nhật Minh (Khóa 8)

Hưng Yên

1.000.000VND
 1.  
ĐĐ. Thích Không Nghiêm  

Quảng Trị

10.000.000VND
 1.  
TT. Thích Nguyên Thành  

Huế

2.000.000VND
 1.  
Ni Sư TN Minh Đạt  

Huế

1.500.000VND
 1.  
Ni Sư Thích Nữ Như Hải  

Phan Thiết

2.000.000VND
 1.  
Phan Phước Tài Henr  

Mỹ

1.500 USD
 1.  
Phan Phước Tài Henr  

Mỹ

1.500 USD
 1.  
Nguyễn Thiên Tứ  

Tây Đức

1.000.000VND
 1.  
Nguyễn Văn Lâm Tâm Hạnh

Đà Nẵng

10.000.000VND
 1.  
Quí Phật tử Đông Hà  

Đông Hà

1.710.000VND
 1.  
Trương Thị Hồng Hoa  

Sài Gòn

6.000.000VND
 1.  
Hội Từ Thiện Chùa Phổ Minh  

Úc Châu

400 AUD
 1.  
PT Võ Thị Tý  

Huế

10.000.000VND
 1.  
Huỳnh Thị Yến Tâm Lợi

Huế

100.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Bích Hương Quảng Hạnh

Huế

100.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Tuệ Bích

Huế

100.000VND
 1.  
Diêu Thị Mai Tâm Định

Huế

100.000VND
 1.  
Lê Thị Minh Nguyệt Quảng Tịnh

Huế

100.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Bích Tâm Đào

Huế

100.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Thu Sương Nhuận Hà

Huế

100.000VND
 1.  
Lê Thị Vui Quảng Ngộ

Huế

100.000VND
 1.  
Trần Thị Lạc Thanh Quảng Thương

Huế

300.000VND
 1.  
Trần Thị Lạc Thu Quảng Anh

Huế

100.000VND
 1.  
Trần Thị Mai Nguyên Hảo

Huế

100.000VND
 1.  
Từ Thị Ngọc Quảng Châu

Huế

50.000VND
 1.  
Võ Văn Lộc Tâm Chiếu

Huế

100.000VND
 1.  
Hồ Thị Diễm Hằng Quảng Hải

Huế

100.000VND
 1.  
Hồ Thị Mực Nguyên Thiện

Huế

100.000VND
 1.  
Lê Thị Hòa  

Huế

100.000VND
 1.  
Trần Thị Chanh Tâm Ngọc

Huế

100.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Ái Liên Tâm Thiện

Huế

100.000VND
 1.  
Trần Thị Thương Thương Quảng Tâm

Huế

100.000VND
 1.  
Trương Ng Quỳnh Như Quảng Thanh

Huế

100.000VND
 1.  
Châu Khắc Ký Tâm Thái

Huế

100.000VND
 1.  
Trần Thị Lạc Thủy Quảng Tịnh

Huế

50.000VND
 1.  
Trần Thị Mẫn Tâm Minh

Huế

50.000VND
 1.  
Tôn Nữ Ái Liên Tâm Khương

Huế

50.000VND
 1.  
Lê Thị Mừng Quảng Ngộ

Huế

100.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Cam Quảng Đạo

Huế

50.000VND
 1.  
Sư Cô TN Hương Phương (Chị Triêm)

Sài Gòn

2.000.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Minh Thảo  

Sài Gòn

15.000.000VND
 1.  
Đới Thị Kim Hồng  

Sài Gòn

500.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Thắm Tâm Dung

Huế

100.000VND
 1.  
Phan Thị Tuyết Nguyên Lãng

Huế

200.000VND
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Nguyên Diệu

Huế

100.000VND
 1.  
Trần Thị Thế Tâm Chơn

Huế

100.000VND
 1.  
Võ Thị Sâm Tâm Hảo

Huế

100.000VND
 1.  
Bùi Thị Hằng Quảng Hà

Huế

100.000VND
 1.  
Văn Thị Thanh Thúy Nguyên Hảo

Huế

100.000VND
 1.  
Lê Thị Hương Quảng Huyền

Huế

200.000VND
 1.  
Võ Thị Loan Quảng Diệu

Huế

100.000VND
 1.  
TT Thích Nguyên Thành  

Huế

2.000.000VND
 1.  
Ni Sư TN Minh Đạt  

Huế

1.500.000VND
 
Trang chủLiên hệ