Hình ảnh hoạt động
Phương danh cúng dường tháng 7-2018
Cập nhật ngày: 31/07/2018 12:00:00

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

 

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG THÁNG 7 – 2018

STT

PHƯƠNG DANH

PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Chùa Bảo Vân  

Huế

20,000,000 đ

2

Chùa Giác Hoàng  

Huế

3,000,000 đ

3

HT. Thích Phước Toàn  

TP. HCM

60,000,000 đ

4

TT. Thích Nguyên Thành  

Huế

2,000,000 đ

5

ĐĐ. Thích Minh Đức  

Huế

2,500,000 đ

6

ĐĐ. Thích Pháp Quang  

Huế

2,800,000 đ

7

Ni Sư TN Minh Đạt  

Huế

1,500,000 đ

8

Sư Cô TN Hương Phương  

Huế

4,000,000 đ

9

Tiền Hồ sơ và Lệ phí Tuyển sinh khóa X  

Huế

37,470,000 đ

10

PT Trần Minh Anh
Trần Thị Thu Hương
 

Mỹ

100 USD

11

Đinh Thị Hồng  Anh
Đinh Tuấn Anh
 

Hà Nội

1,000,000 đ

12

Trương Thị Mộng Thu  

Đà Nẵng

3,500,000 đ

13

Quí Phật Tử Đông Hà  

Đông Hà

1,680,000 đ

14

Sương Thị Quỳnh Nga  

TP. HCM

1,000,000 đ

15

Nguyễn Văn Trung  

TP. HCM

300,000 đ

16

Ông Lâm Bàng  

Hoa Kỳ

20,000,000 đ

17

Đới Thị Kim Hồng  

TP. HCM

500,000 đ

18

Nguyễn Minh Thảo-
Nguyễn Minh Kỳ
Cty Ô Tô Thành Đô

TP. HCM

15,000,000 đ

19

PT. Như Trân- Minh Đức  

Huế

400,000 đ

20

Dương Thị Hòa Nhẫn Nguyên Đức

Huế

120,000 đ

21

Lê Ngọc Lam Trinh Nguyên Thoát

Huế

200,000 đ

22

Dương Thị Minh Châu Nguyên Chơn

Huế

100,000 đ

23

Lê Thị Trang Tâm Huyền

Huế

100,000 đ

24

Nguyễn Thị Trà My Nhuận Phương

Huế

100,000 đ

25

PT. Oanh- Hiền- Cúc  

Huế

260,000 đ

26

Trần Thị Thuận Tâm Hòa

Huế

100,000 đ

27

Đỗ Thị Tô Nhuư Thuận

Huế

60,000 đ

28

Phan Thị Phương Hồng Niệm

Huế

200,000 đ

29

Lê Thị Phước Diệu Quả

Huế

200,000 đ

30

Lê Thị Uyên Tâm Nhã

Huế

400,000 đ

31

Nguyễn Thị Ướt Tâm Hòa

Huế

200,000 đ

32

Nguyễn Thị Ý Nguyên Sanh

Huế

120,000 đ

33

Nguyễn Thị Quýt Nguyên Quả

Huế

60,000 đ

34

Nguyễn Thị Tự Nguyên Toàn

Huế

120,000 đ

35

Nguyễn Thị Cam Nhật Tín

Huế

100,000 đ

36

Hồ Thị Diệu Quảng Tịnh

Huế

120,000 đ

37

Nguyễn Thị Liên Quảng Hoa

Huế

100,000 đ

38

Hoàng Thị Ngọ Nguyên Trai

Huế

100,000 đ

39

Hoàng Thị Lộc Tâm Phước

Huế

120,000 đ

40

Đoàn Thị Diệu Hồng Quảng Hương

Huế

100,000 đ

41

Trương Thị Vấn Tâm Nghĩa

Huế

100,000 đ

42

Đỗ Thị Lợi Quảng Lại

Huế

60,000 đ

43

Đặng Thị Hường Hồng Dạng

Huế

400,000 đ

44

Trần Thị Liên Nguyên Thành

Huế

120,000 đ

45

Nguyễn Thị Sâm Nhật Quí

Huế

120,000 đ

46

Lê Thị An Nhật Minh

Huế

100,000 đ

47

Hồ Thị Lân Nhật Mẫn

Huế

60,000 đ

48

Hoàng Thị Xuân Hương Nguyên Tú

Huế

100,000 đ

49

Trần Thị Em Quảng Chương

Huế

60,000 đ

50

Phan Thị Mỹ Dung Quảng Hạnh

Huế

200,000 đ

51

Nguyễn Thị Trung Quảng Hiếu

Huế

300,000 đ

52

Trương Thị Vân Tâm Liên

Huế

120,000 đ

53

Nguyễn Thị Hồng Nguyện Nguyên An

Huế

120,000 đ

54

Phan Thị Thiện Mỹ Quảng Hạnh

Huế

120,000 đ

55

Vũ Thị Trang Chơn Nghiêm

Huế

100,000 đ

56

Phạm Thị Dư Quảng Tâm

Huế

60,000 đ

57

Nguyễn Thị Lan Quảng Hoa

Huế

100,000 đ

58

Nguyễn Thị Nâu Quảng Thọ

Huế

60,000 đ

59

Đinh Thị Lý Đồng Tú

Huế

100,000 đ

60

Hoàng Thị Tuyết Nhật Đán

Huế

120,000 đ

61

Trần Thị Én Tâm Thuận

Huế

120,000 đ

62

Võ Trọng Anh Nguyên Lành

Huế

60,000 đ

63

Hoàng Nguyễn Anh Thư Quảng Thanh

Hoa Kỳ

1,200,000 đ

64

Lê Thị Lan Quảng Huệ

Huế

100,000 đ

65

Hồ Thị Sa Quảng Diệu

Huế

200,000 đ

66

Hoàng Ngọc hà Đồng Hy

Huế

200,000 đ

67

Nguyễn Thị Hồng Nhuận Phước

Huế

200,000 đ

68

Hoàng Thị Diệu Hường Nguyên Hoàn

Huế

100,000 đ

69

Nguyễn Thị Minh Trang Nguyên Nhã

Huế

400,000 đ

70

Hà Thị Bích Phượng Quảng Thanh

Huế

200,000 đ

71

Hồ Khánh Vân Thiện Đàm

Huế

120,000 đ

72

Nguyễn Thị Liên Nguyên Hoa

Huế

200,000 đ

73

Đoàn Thị Sáu Nguyên Đức

Huế

200,000 đ

74

Nguyễn Thị Lợi Nguyên Lạc

Huế

200,000 đ

75

Trương Thị Lài Tâm Cảnh

Huế

200,000 đ

76

Nguyễn Thị Lợi Nguyên Lộc

Huế

200,000 đ

77

Trương Thị Như Yến Nguyên An

Huế

100,000 đ

78

Nguyễn Thị Nết Nguyên Thủy

Huế

400,000 đ

79

Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nhuận Đào

Huế

400,000 đ

80

Nguyễn Thị Quế Nguyên Tín

Huế

200,000 đ

81

Lê Thị Hòa Quảng Thuận

Huế

100,000 đ

82

Trương Thị Hóa  

Huế

100,000 đ

83

Phan Thị Hoa  

Huế

100,000 đ

84

La Thị Xuân Lộc Nguyên Phúc

Huế

200,000 đ

85

Phan Thị Xuân Mai Quảng Hương

Huế

400,000 đ

86

Phan Thị Thu Cúc Nguyên Thu

Huế

400,000 đ

87

Phan Thị Liên Quảng Hoa

Huế

120,000 đ

88

PT. Trang Nguyện  

Hoa Kỳ

100 USD

89

Hoàng Thị Bích Vân Nguyên Ngọc

Đà Nẵng

500,000 đ

90

Hồ Hoàn Tâm Thắng  

Đà Nẵng

200,000 đ

91

Hồ Thị Nguyệt Tâm Ứng

Đà Nẵng

300,000 đ

92

Huỳnh Đặng Đại Phượng Huynh

Đà Nẵng

1,000,000 đ

93

Nguyễn Thành Duy Đức  

Đà Nẵng

500,000 đ

94

PT. Đoàn Cẩm Anh Diệu Tịnh

TP. HCM

2,000,000 đ

95

Ha BaiKy  

TP. HCM

1,000,000 đ

96

Andy Nguyễn Yougili  

Hoa Kỳ

400,000 đ

97

Vamie Nguyễn Toàn Võ  

Hoa Kỳ

400,000 đ

98

Nguyễn Minh Tuệ  

Đà Nẵng

100,000 đ

99

DanNy Duc Nguyễn- Tracy Tran  

Hoa Kỳ

500,000 đ

100

Nhi Nguyễn  

Hoa Kỳ

200,000 đ

101

PT. Nhung Trần- Đức An  

Đà Nẵng

500,000 đ

102

PT. Quảng Lưu  

Đà Nẵng

500,000 đ

103

Nguyễn Văn Vinh Đồng Lộc

Đà Nẵng

1,000,000 đ

104

Nguyễn Ngọc Tỷ Chánh Đạo

Đà Nẵng

200,000 đ

105

Văn Thị Thảo Chúc Ánh

Đà Nẵng

300,000 đ

106

Huỳnh Thị Bích Nguyên Ngọc

Hoa Kỳ

100 USD

107

Ngô Thị Đoàn  

Đà Nẵng

300,000 đ

108

Nguyễn Thị Trung  

Đà Nẵng

1,000,000 đ

109

Nguyễn Trần Thy Khuê  

Đà Nẵng

400,000 đ

110

Hồ Nguyễn Hoài Linh  

Đà Nẵng

1,000,000 đ

111

Nhóm PTTừ Thiện Chùa Phổ Minh  

Úc Châu

3,530,000 đ

112

Đồng Hữu Phong và Gia đình  

TP. HCM

5,000,000 đ

113

Lâm Phụng Thương  

Úc Châu

2,000,000 đ

114

Võ Thị Sinh  

Úc Châu

100 AUD

115

Võ Thị Lịch  

Úc Châu

100 USD

116

Nguyễn Thị Ngọc Oanh  

Huế

300,000 đ

117

Cao Huy Phương Tâm Trực

Huế

1,000,000 đ

118

Lê Thị Sen Quảng Liên

Huế

1,000,000 đ

119

Dương Vĩnh Hòa  

Huế

100,000 đ

120

Nhóm Phật tử Từ Thiện Chùa Phổ Minh  

Úc Châu

3,550,000 đ

121

Đồng Hữu Phong-
Đồng Thị Phương Tiến
 

TP. HCM

100 USD

122

Phật Tử Hoàng Sơn Quảng Thanh

Hà Nội

10,000,000 đ

123

Phật Tử Hoàng Sơn (đóng trần Chùa Hồng Đức)  

Hà Nội

30,000,000 đ

   
:
Trang chủLiên hệ