Hình ảnh hoạt động
Phương danh cúng dường tháng 6-2018
Cập nhật ngày: 31/07/2018 12:00:00

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

 

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2018  

STT

PHƯƠNG DANH

PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 1.  
TT. Thích Nguyên Thành   Huế 2.000.000 đ
 1.  
Ni Sư TN. Minh Đạt   Huế 1.500.000 đ
 1.  
Ni Sư TN. Diệu Trung   Huế 3.000.000 đ
 1.  
Sư Cô TN. Hương Phương   HCM 2.000.000 đ
 1.  
Nguyễn Minh Thảo
Nguyễn Minh Kỳ
  Cty Ô Tô Đô Thành, Tp.HCM 15.000.000 đ
 1.  
Sư Cô TN. Diệu Bửu   Quảng Trị 2.200.000 đ
 1.  
Nguyễn Mậu Chi   Huế 20.000.000 đ
 1.  
PT. Trần Minh Anh
Trần Thị Thu Hương
  Mỹ 100 USD
 1.  
Đinh Thị Hồng Hồng Anh
Đinh Tuấn Anh
  Hà Nội 1.000.000 đ
 1.  
Trương Thị Mộng Thu   Đà Nẵng 3.500.000 đ
 1.  
Ban Hằng Pháp TW và ĐT Tịnh Độ   Hà Nội 5.000.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Hoàng Như Kim Huế 150.000 đ
 1.  
Bùi Quang Minh   Huế 150.000 đ
 1.  
Bùi Quang Trí   Huế 200.000 đ
 1.  
Lê Thị Mỹ Quảng Thiện Huế 200.000 đ
 1.  
Lê Thi Thành Quảng Tâm Huế 200.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Thảo Nhi   Huế 150.000 đ
 1.  
Nguyễn Đức Khánh Nhuận Hỷ Huế 100.000 đ
 1.  
Nguyễn Hoàng Nguyên Bảo Quảng Châu Huế 200.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Mùi Nguyên Hương Huế 100.000 đ
 1.  
Phùng Thị Diễn Tâm Hải Huế 1.000.000 đ
 1.  
Gia Đình Bách Vân   Huế 150.000 đ
 1.  
Gia Đình Phan Hiền Nguyên Thọ Huế 200.000 đ
 1.  
Gia Đình Phan Duy Thuận Nguyên Hiếu Huế 200.000 đ
 1.  
Đặng Thị Kim Nga Nguyên Hiền Huế 200.000 đ
 1.  
GĐ Hương Linh Nguyễn Thị Thẻ Như Niệm Huế 600.000 đ
 1.  
GĐ Phan Duy An- Phan Anh Chi   Huế 200.000 đ
 1.  
Bà Phan Mỹ Phước   Mỹ 200 USD
 1.  
Võ Văn Thuận   Mỹ 100 USD
 1.  
Nhóm PT Lý Mộng Tiên Tâm Minh Mỹ 4.000.000 đ
 1.  
Nguyễn Hiến Quảng Thành Huế 500.000 đ
 1.  
Lê Thiị Lựu   Huế 1.000.000 đ
 1.  
Phạm Thị Hoàng Anh   Huế 200.000 đ
 1.  
Cái Ngọc Thùy Anh   Đoàn Tu Xà Đề, Huế 1.000.000 đ
 1.  
Bác Chiến (Nồi Cháo tình thương)   Huế 100.000 đ
 1.  
Chị Liễu (Nồi cháo tình thương)   Huế 20.000 đ
 1.  
Hồ Thị Hoa   Đoàn Tu Xà Đề, Huế 1.000.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Diệu Hằng Như Hà Huế 100.000 đ
 1.  
Anh Huỳnh Bá Lân   HCM 10.000.000 đ
 1.  
PT. Lê Kim Chi   Huế 500.000 đ
 1.  
Hội Từ Thiện Chùa Phổ Minh   Sydney Úc 3.530.000 đ
 1.  
Vương Quế Anh   Đà Nẵng 2.000.000 đ
 1.  
Đặng Thị Minh Nguyệt Tâm Quang Huế 2.000.000 đ
 1.  
Phật Tử Sen MS   Huế 200.000 đ
 1.  
Nguyễn Văn Tố Nguyên Thủ Huế 100.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Sương   Huế 500.000 đ
 1.  
Huỳnh Nguyễn Kiều Miên Quảng Thiện Huế 100.000 đ
 1.  
Chị Hải Đường   Huế 100.000 đ
 1.  
Chị Ngọc Anh   Huế 100.000 đ
 1.  
PT. Vân Minh Ngọc   Huế 100.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Thúy Nga (Đoàn Tu Xà Đề) Huế 500.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Diệu Hằng Như Hà Huế 100.000 đ
 1.  
Võ Văn Chiến Quảng Thắng Huế 50.000 đ
 1.  
Anh Thư- Như Hỷ Ngọc Diệp   Huế 1.000.000 đ
 1.  
Lê Thị Ân (Nồi cháo tình thương)   Huế 100.000 đ
 1.  
Lý Thị Kim Cúc   Huế 50.000 đ
 1.  
Lê Khắc Thanh Tùng   Huế 200.000 đ
 1.  
Đặng Thị Thế Quảng Mỹ Tây Lộc 250.000 đ
 1.  
Phan Thị Việt Quảng Hỷ Huế 250.000 đ
 1.  
Lê Thị Hoa Nguyên Diệm Huế 100.000 đ
 1.  
Lê Thị Gái Tâm Diệu Huế 100.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Ân Nguyên Ái Huế 200.000 đ
 1.  
Chị Tôn Nữ Túy Thiện   Mỹ 5.000 USD
 1.  
Thầy Vạn Lợi (Mua hai tủ nấu cơm)   Hà Nội 30.000.000
 1.  
Quí Phật Tử Đông Hà   Đông Hà 1.930.000 đ
 1.  
Thy Nguyễn- Thanh Sang
-Thanh Hương- Bảo Trung
  HCM 1.650.000 đ
 1.  
Phạm Thị Kim Hoa- Thu Hương   Nt 800.000 đ
 1.  
Nguyễn Hoàng Dũng   Nt 200.000 đ
 1.  
Nguyễn Đăng Hoàng
- Đoàn Thị Xuân Lang
  Quảng Nam 200.000 đ
 1.  
Phạm Thị Hiếu   TP. HCM 500.000 đ
 1.  
Ngô Kim Phụng   TP. HCM 100.000 đ
 1.  
Dương Bảo Trung   TP. HCM 1.000.000 đ
 1.  
Huỳnh Thanh Hiền   TP. HCM 100.000 đ
 1.  
Huỳnh Ngọc Diệp   TP. HCM 500.000 đ
 1.  
Lương Nguyệt Phương
- Quốc Vinh- Lương Đồng
  TP. HCM 1.100.000 đ
 1.  
Lương Văn Ngầu-Quốc Cường
-Trần Lương Gia Mẫn
  TP. HCM 1.100.000 đ
 1.  
PT. Quan Há   TP. HCM 1.500.000 đ
 1.  
Ngô Thị Nga   TP. HCM 1.500.000 đ
 1.  
Quách Ngọc Mỹ- Ngọc Thanh
-Ngọc Muội
  TP. HCM 1.000.000 đ
 1.  
Đới Thị Kim Hồng   TP. HCM 500.000 đ
 1.  
Phan Thị Hồng Diệp   TP. HCM 300.000 đ
 1.  
Hà Thị Minh Châu   TP. HCM 50.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Cam Quảng Hiếu TP. HCM 50.000 đ
 1.  
PT Ngọc Anh   TP. HCM 50.000 đ
 1.  
Nguyễn Thị Xuân Quảng Đào TP. HCM 50.000 đ
 1.  
Tôn Nữ Hiền Hòa   TP. HCM 100.000 đ
 1.  
Nhóm Hồng Đức- Liễu Quán
- Giác Thế và Đạo hữu gần xa
  TP. HCM 4.300.000 đ
 1.  
Phạm Thị Kim Đính Nguyên Hoàn TP. HCM 1.000.000 đ
     
:
Trang chủLiên hệ