Hình ảnh hoạt động
Phương danh cúng dường tháng 5-2018
Cập nhật ngày: 16/07/2018 12:00:00
   

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG THÁNG 5  NĂM 2018

STT

PHƯƠNG DANH

PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 1.  
TT Thích Nguyên Thành  

Huế

2.000.000đ

 1.  
Ni Sư TN Minh Đạt  

Huế

1.500.000đ

 1.  
PT Minh Anh- Thu Hương  

Mỹ

100 USD

 1.  
Đinh Thị Hồng Anh- Đinh Tuấn Anh  

Hà Nội

1.000.000đ

 1.  
Trương Thị Mộng Thu  

Đà Nẵng

3.500.000đ

 1.  
Trần Thị Loan Quảng Minh

Huế

200.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Huyền Quảng Diệu

Huế

150.000đ

 1.  
Lê Ngọc Toàn Quảng Phước

Huế

200.000đ

 1.  
Đặng Thị Xuân Như Thảo

Huế

200.000đ

 1.  
Hà Thị Nga Quảng Diệu

Huế

200.000đ

 1.  
Lê Thị Đào Quảng Thanh

Huế

100.000đ

 1.  
Phạm Thị Cúc Quảng Thạnh

Huế

100.000đ

 1.  
Kỳ Thị Ny Tâm Hoàng

Huế

200.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Như Ý Như Tâm

Huế

100.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Lũy Nguyên Thiện

Huế

200.000đ

 1.  
Hà Thị Tuyết Anh Nguyên Huệ

Huế

100.000đ

 1.  
Tôn Nữ Hồng Linh Nguyên Liên

Huế

100.000đ

 1.  
Nguyễn Tất Duy Anh Nguyên Ân

Huế

100.000đ

 1.  
Nguyễn Tất Thiên Thọ Nguyên Ngọc

Huế

100.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Thanh Duyên Đồng Hảo

Huế

100.000đ

 1.  
Nguyễn Ngọc Hải Đồng Văn

Huế

100.000đ

 1.  
Lê Thị Thìn Tín Tuệ

Huế

200.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Vương Diệu Quảng

Huế

200.000đ

 1.  
Lê Thị Gái Quảng Thành

Huế

200.000đ

 1.  
Công HTNT Hồng Lê Tâm Tuyết

Huế

200.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Sáo Quảng Nguyện

Huế

200.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Muôn Quảng Phước

Huế

100.000đ

 1.  
Trần Thị Lan Nguyên Lan

Huế

200.000đ

 1.  
Đồng Thị Hoài Phương Nguyên Phú

Huế

200.000đ

 1.  
Phan Thị Thắng Quảng Thiện

Huế

200.000đ

 1.  
Trần Thị Hệ Quảng Niệm

Huế

100.000đ

 1.  
Phan Thị Gái Nguyên Vỹ

Huế

200.000đ

 1.  
Vũ Thị Liên Quảng Hoa

Huế

100.000đ

 1.  
Lê Thị Én Quảng Xuân

Huế

200.000đ

 1.  
Nguyễn Ngọc Khoa Quảng Trí

Huế

200.000đ

 1.  
Hà Thị Bích Phượng Quảng Thanh

Huế

100.000đ

 1.  
Dương Thị Thu Thảo  

Huế

200.000đ

 1.  
Đoàn Thị Minh Xê Nguyên An

Huế

200.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Muôn Quảng Phước

Huế

100.000đ

 1.  
Trần Thị Hồng Nhi  

Huế

500.000đ

 1.  
GĐ Lê Thị Niêm Nguyên Pháp

Huế

1.000.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Thảo Quảng Hiếu

Huế

2.270.000đ

 1.  
Đặng Văn Chiến Quảng Trí

Huế

100.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Thanh Quảng Tịnh

Huế

100.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Sa Ly Nguyên Bạch

Huế

100.000đ

 1.  
Phật Tử Hương Bình  

Hoa Kỳ

150 USD

 1.  
Lê Tự Hỷ- Đinh Thị Quý Hương  

Sài Gòn

50.000.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Vân Anh  

Hà Nội

10.000.000đ

 1.  
Phật Tử Tâm Tấn  

Huế

1.000.000đ

 1.  
Quí Phật Tử Đông Hà  

Đông Hà

1.730.000đ

 1.  
Hội Đồng Hương  

 

1.000.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Oanh  

 

300.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Mỹ Trinh  

 

1.000.000đ

 1.  
Bùi Đình Thanh  

Quảng Ninh

5.000.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Hải Nhuận lạc

 

4.500.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Thảo và Minh Kỳ  

Sài Gòn

15.000.000đ

 1.  
Quí Phật Tử  

Sài Gòn

5.000.000đ

 1.  
Đới Thị Kim Hồng  

Sài Gòn

500.000đ

 1.  
Nguyễn Mậu Chi  

Huế

100.000.000đ

 1.  
Quí PT Quốc Học và Đồng Khánh  

Huế

     2.000 USD

 1.  
Trần Thị Lệ Sương  

Huế

50.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Như Ý  

Huế

50.000đ

 1.  
Nguyễn Thị Huệ Tâm Hương

Huế

50.000đ

 1.  
Tống Thị Sơn Trà  

Huế

100.000đ

 1.  
Phan Thị Hồng Diệp  

Huế

100.000đ

 1.  
Nguyễn Viết Nghi Nguyên Vệ

Huế

100.000đ

 1.  
Nhóm PT sinh hoạt Đạo tràng Thành phố Huế.  

Huế

3.750.000đ

 1.  
Chùa Bảo Vân  

Huế

10.000.000đ

 

:
Trang chủLiên hệ