Hình ảnh hoạt động
Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024) – đợt 1
Cập nhật ngày: 06/07/2021 12:00:00
Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã công bố kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024) – đợt 1. Theo danh sách đã công bố có 101 Tăng Ni thí sinh trúng tuyển và 22 Tăng Ni thí sinh không trúng tuyển. 
 
Tập tin đính kèm:
:
Trang chủLiên hệ