Hình ảnh hoạt động
Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024) – đợt 2
Cập nhật ngày: 17/09/2020 12:00:00
Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã công bố kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024) – đợt 2. Theo danh sách đã công bố có 58 Tăng Ni thí sinh trúng tuyển và 06 Tăng Ni thí sinh không trúng tuyển. Tất cả các Tăng Ni sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học kể từ ngày công bố kết quả đến hết ngày 21/9/2020.

 

VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ