Hình ảnh hoạt động
Châm ngôn của Học viện
Cập nhật ngày: 14/04/2017 12:00:00
Cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu
 
Châm ngôn của Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế là "Văn – Tư – Tu", tức là nghe giảng và thu thập kiến thức từ giáo lý của đức Phật qua kinh điển, lời dạy của các thiện tri thức, giáo thọ sư; tư duy, suy nghĩ, những điều đã được nghe, được nhận; tu tập, thực hành và phát huy những gì đã được nghe biết, được tư duy, được chấp nhận. Tất cả sẽ đưa đến cái trí tuệ sáng suốt về sự nghe biết, sự tư duy, sự tu tập, giúp các Tăng Ni sinh phát triển trí tuệ. Trí tuệ là Phật trí, trí tuệ soi sáng con đường giải thoát, trí tuệ vạch ra phương cách hành động, trí tuệ giúp từ bi phát triển. Trí và bi la cốt lõi tạo nên tính cách nhân bản của Phật giáo vậy. Học viện nỗ lực nhằm phát triển Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ ở mỗi Tăng Ni sinh viên. Chúng tôi mong muốn góp phần cụ thể vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho người tu học trên đường tự giải thoát, giải thoát tha nhân, phục vụ hữu hiệu cho xã hội, đất nước".
 
 
                                                                                            Trích lời Cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu
                                                                                                              Nguyên Viện trưởng 
                                                                                                  Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
Trang chủLiên hệ