Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
Cập nhật ngày: 14/04/2017 12:00:00
Giới thiệu về Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
 
Tên đầy đủ của Học Viện:
- Tên Tiếng Việt: Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
- Tên Tiếng Anh: Vietnam Buddhist Academy in Hue city
Tên trước đây: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tại Huế
 
Địa chỉ: Chùa Hồng Đức - 109 Minh Mạng, Thủy Xuân, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế
 
Thông tin liên hệ: 
- Điện thoại: (0234) 3836078
- Fax: 84.234.3884092
- Email: vbahue@gmail.com
- Website: http://vba.edu.vn/
 
Quyết định thành lập: Số 07 – QĐ/TGCP ngày 22 tháng 4 năm 1997
Cơ quan quyết định thành lập: Ban Tôn Giáo Chính Phủ
Thời gian đào tạo khóa I: Khai giảng tháng 9 năm 1997
Lễ cấp bằng tốt nghiệp khóa I: Ngày 24 tháng 7 năm 2001
Số lượng Tăng Ni sinh viên khóa I tốt nghiệp: 159 vị 
Thời gian đào tạo khóa II: Khai giảng vào ngày 30 tháng 11 năm 2001
Lễ cấp bằng tốt nghiệp khóa II: 25 tháng 7 năm 2005
Số lượng Tăng Ni sinh viên khóa II tốt nghiệp: 163 vị
Thời gian đào tạo khóa III: Khai giảng tháng 9 năm 2005
Lễ cấp bằng tốt nghiệp khóa III: 21 tháng 9 năm 2009
Số lượng Tăng Ni sinh tốt nghiệp: 169 vị
Thời gian đào tạo khóa IV: Khai giảng ngày
Thời gian tuyển sinh khóa V: 02- 03 tháng 8 năm 2009
:
Trang chủLiên hệ