Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027)
: 02/08/2023 12:00:00
Hòa thượng Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế đã ấn ký ban hành kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027). Qua kỳ thi được tổ chức vào ngày 20/7/2023 vừa qua, có 113 Tăng Ni thí sinh trúng tuyển, 10 Tăng Ni thí sinh không trúng tuyển và có 03 vị vắng thi.
Dưới đây là Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027):
 
 
 
 
 
 
 
 
Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ