Học viện PGVN tại Huế thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027)
: 03/04/2023 12:00:00
Học viện PGVN tại Huế ban hành Thông báo về việc tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027) dành cho Tăng/Ni thí sinh trong phạm vi cả nước. Thời gian tuyển sinh sẽ tổ chức vào ngày 20/7/2023 (nhằm ngày 03.6 Quý Mão).
Thành phần dự thi: Tăng/Ni thí sinh trong phạm vi cả nước
Thời gian tuyển sinh: ngày 20 tháng 7 năm 2023 (nhằm 03.6 Quý Mão)
Địa điểm tuyển sinh: Học viện PGVN tại Huế (Tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế)
Môn thi: 03 môn bắt buộc (thi viết):
- Giáo lý Phật học căn bản (Giáo trình Trung cấp Phật học)
- Văn học Việt Nam (Giáo khoa lớp 12 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Ngoại ngữ: Hán văn, Anh văn học Trung văn (chọn) (Giáo trình Trung cấp Phật học)
 
 
 
 
Thời gian và địa điểm phát/nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/7/2023 tại Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, thành phố Huế).
 
Chi tiết liên lạc:
 
Số điện thoại: 0234.6275217/0775999902
Email: hocvienpgvnhue@gmail.com
Tăng /Ni thí sinh có thể tải hồ sơ dự thi tại website: www.vba.edu.vn ; www.phatgiaohue.vn ; www.giacngo.vn 
 
VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ