Học viện PGVN tại Huế xét tuyển Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Phật học năm 2022
: 25/11/2022 12:00:00
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ Phật học năm 2022. Thời gian đào tạo trình độ Tiến sĩ Phật học là 5 năm, toàn thời gian.
 
Ngày nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày ra thông báo xét tuyển đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2023
Nơi nhận: Văn phòng Học viện (Tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.6275.217)
Nộp bộ hồ sơ qua bưu điện trước ngày 30 tháng 3 năm 2022.
 
 
 
 
 
 
VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ