Thư mời tham dự lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện PGVN tại Huế
: 08/09/2022 12:00:00
Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế đã có thiệp thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni, thiệp mời quý quan khách, đạo hữu Phật tử các giới tham dự lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện PGVN tại Huế, cấp phát văn bằng Tốt nghiệp Cử nhân khoá X, Thạc sĩ khoá I, tổng khai giảng năm học 2022-2023 vào ngày 09 và 10 tháng 09 năm 2022 (14 và 15.08 Nhâm Dần).

 

:
Trang chủLiên hệ