Hình ảnh hoạt động
Ni sư Thích nữ Diệu Như, trú trì chùa Tường Quang tân viên tịch
Cập nhật ngày: 13/07/2023 12:00:00
Do bệnh duyên, NS.Thích nữ Diệu Như, pháp danh Nguyên Diệp, nguyên Phó phòng Tổ chức Hành chánh Học viện PGVN tại Huế, Trưởng Ban Quản lý Nội xá Ni tại chùa Hồng Đức, trú trì chùa Tường Quang tân viên tịch. Trú thế 61 năm, 35 hạ lạp.
 
Ni sư Thích nữ Diệu Như (1963-2023)
 
Ni sư đã an nhiên thuận tịch lúc 19 giờ 30 ngày 12/7/2023 (25.5 Quý Mão) tại chùa Tường Quang (Tổ 10, Khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế).
Lễ nhập kim quan sẽ được trang nghiêm cử hành vào lúc 16 giờ 00 ngày 13/7/2023 (26.5 Quý Mão), lễ Thỉnh kim quan nhập bảo tháp sẽ được cử hành vào lúc 05 giờ 00 ngày 17/7/2023 (30.5 Quý Mão).
 
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
:
Trang chủLiên hệ