Ra mắt nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế, nhiệm kỳ 2022-2027
: 18/04/2023 12:00:00
Sáng 18/4/2023 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, thành phố Huế) đã có buổi lễ ra mắt nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện nhiệm kỳ mới 2022-2027.
Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế nhiệm kỳ 2022-2027
Tham dự buổi lễ ra mắt có HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện PGVN tại Huế; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; HT.Thích Quang Nhuận, Thành viên HĐCM GHPGVN, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban GDPG Trung ương, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện cùng chư Tôn đức các Phòng ban trực thuộc.
Tại buổi lễ, sau lời phát biểu mở đầu của Hòa thượng Viện trưởng; TT.TS Thích Nguyên Thành, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban GDPG Trung ương, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Đào tạo Học viện đã đọc Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế (nhiệm kỳ 2022-2027) do Hội đồng Trị sự GHPGVN phê chuẩn, theo đó thành phần nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 04 thành viên Hội đồng Chỉ đạo: HT.Thích Giác Quang, HT.Thích Đức Thanh, HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Chơn Hương và 08 thành viên Hội đồng Điều hành do HT.Thích Hải Ấn tiếp tục đảm nhiệm chức vị Viện trưởng, TT.TS Thích Nguyên Thành – Phó Viện trưởng Thường trực kiêm Trưởng phòng Đào tạo, TT.TS Thích Nguyên Đạt – Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Sau Đại học, ĐĐ.TS Thích Quang Tư – Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Thông tin Truyền thông, ĐĐ.TS Thích Hương Yên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh, TT.TS Thích Không Nhiên – Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, TT.TS Thích Đồng Thành – Phó Viện trưởng đặc trách Giáo trình, Giáo khoa, TT.TS Thích Chúc Tín – Phó Viện trưởng đặc trách Quan hệ Hợp tác Quốc tế.
ĐĐ.TS Thích Hương Yên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh đã báo cáo các hoạt động và công tác đào tạo trong nhiệm kỳ qua (2017-2022); ĐĐ.TS Thích Quang Tư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Thông tin Truyền thông đã thông qua phương hướng hoạt động của Học viện trong nhiệm kỳ mới (2022-2027). Trong thời gian đến, Học viện sẽ lên kế hoạch hoàn thiện cơ cấu nhân sự các phòng ban chức năng đáp ứng nhu cầu phát triển của Học viện, đẩy mạnh công tác đào tạo Thạc sĩ theo hướng chuyên sâu, đúng theo quy định của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và Bộ Giáo dục, Đào tạo; tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về Bồ tát Thích Quảng Đức, hội thảo về Tổ Liễu Quán trong năm 2023; liên kết đào tạo với Đại học Huế để giới thiệu Tăng Ni sinh viên theo học chương trình văn bằng 2 tại Đại học Huế; tăng cường công tác đối ngoại theo chủ trương của Hội đồng Trị sự; xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất khu B gồm: Toà Viện trưởng, Thiền đường, Ni xá và nhà khách... 
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
 
 
 
 
 
ĐĐ.TS Thích Thiền Định thông qua chương trình
 
Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn phát biểu mở đầu
 
 
 
TT.TS Thích Nguyên Thành đọc Quyết định chuẩn y nhân sự Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2022-2027
 
Hòa thượng Viện trưởng trao Quyết định đến chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện nhiệm kỳ mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐĐ.TS Thích Hương Yên báo cáo các hoạt động, đào tạo của Học viện nhiệm kỳ 2017-2022
 
 
 
ĐĐ.Thích Quang Tư thông qua phương hướng hoạt động của Học viện nhiệm kỳ mới
 
 
 
HT.Thích Giác Quang phát biểu chỉ đạo, ban huấn từ
 
 
 
Minh Thắng
:
Trang chủLiên hệ