Lễ an vị Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại Tăng xá Học viện PGVN tại Huế
: 09/04/2023 12:00:00
Chiều 09/4/2023 (19.2 Nhuận năm Quý Mão) tại Tăng xá Học viện PGVN tại Huế (phường An Tây, thành phố Huế) đã diễn ra lễ an vị Tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ tát.
Tham dự và cử hành buổi lễ có HT.Thích Đức Thanh, HT.Thích Giác Quang, HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Chơn Hương, đồng Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện PGVN tại Huế; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, Tăng sinh nội xá các khóa cùng quý đạo hữu Phật tử thiện tín.
Tại buổi lễ, chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh đã niêm hương cầu nguyện, HT.Thích Quang Nhuận cùng chư Tôn thiền đức đã cử hành lễ sái tịnh và nghi lễ an vị. Tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được tôn trí trang nghiêm tại khuôn viên của Tăng xá Học viện, một không gian xanh vườn thiền để các Tăng sinh nội xá đảnh lễ, chiêm bái.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Đức Quán Thế Âm Bồ tát được tôn trí tại khuôn viên của Tăng xá Học viện 
 
Cung thỉnh chư Tôn thiền đức cử hành buổi lễ
 
 
 
Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh niêm hương bạch Phật cầu nguyện
 
 
 
 
 
HT.Thích Quang Nhuận cử hành nghi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Thắng
:
Trang chủLiên hệ