Tăng sinh Học viện PGVN tại Huế bố tát, thính giới kỳ cuối năm Nhâm Dần
: 05/01/2023 12:00:00
Sáng 05/1/2023 (14.12 Nhâm Dần) tại Tăng xá Học viện PGVN tại Huế; toàn thể Tăng sinh nội xá đã vân tập trang nghiêm bố tát và thính giới kỳ cuối năm Nhâm Dần.
Tăng sinh Học viện PGVN tại Huế bố tát, thính giới kỳ cuối năm Nhâm Dần
HT.Thích Chơn Hương, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện PGVN tại Huế đã niêm hương bạch Phật, chư Tôn đức Ban Quản lý Nội xá cùng toàn thể Tăng sinh cử hành nghi thức bố tát.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
HT.Thích Chơn Hương niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức Bố tát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chụp hình lưu niệm
 
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
:
Trang chủLiên hệ