Đảnh lễ khánh hỷ chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo Học viện PGVN tại Huế
: 04/12/2022 12:00:00
Sáng 04/12/2022; chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tai Huế cùng Tăng Ni sinh đã vấn an, đảnh lễ khánh hỷ đến chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo Học viện sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đảnh lễ khánh hỷ chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo Học viện PGVN tại Huế
TT.Thích Nguyên Thành, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban GDPG GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo Học viện đã đại diện chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện dâng lời khánh chúc đến chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo Học viện trong Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vừa qua đã được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã suy tôn 112 thành viên Hội đồng Chứng minh, trong đó Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 30 vị. Hội đồng Chỉ đạo Học viện gồm các Trưởng lão Hòa thượng: HT.Thích Giác Quang (suy tôn Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN), HT.Thích Đức Thanh (suy tôn Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN), HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Chơn Hương (suy tôn Thành viên HĐCM GHPGVN), HT.Thích Hải Ấn (tiếp tục được suy cử UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế).
Chư Tôn đức Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện và Hòa thượng Viện trưởng đã có lời đáp từ niệm ân đến Hội đồng Điều hành Học viện và Tăng Ni sinh, nhấn mạnh rằng Đại hội vừa qua đã suy tôn, suy cử các thành viên vào Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cũng là niềm hỷ lạc đối với Phật giáo Thừa Thiên Huế, và đây cũng là trọng trách mà Giáo hội đã giao phó để hoàn thiện các Phật sự đề ra. 
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Đảnh lễ khánh hỷ HT.Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM
 
 
 
Đảnh lễ khánh hỷ HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN
 
 
 
 
 
 
 
Đảnh lễ khánh hỷ HT.Thích Quang Nhuận, Thành viên HĐCM GHPGVN
 
 
 
 
 
 
 
Đảnh lễ khánh hỷ HT.Thích Chơn Hương, Thành viên HĐCM GHPGVN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đảnh lễ khánh hỷ HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế
 
 
 
 
 
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
:
Trang chủLiên hệ