Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XV (2024-2028)
: 10/04/2024 12:00:00
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã có Thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XV (2024-2028) dành cho Tăng Ni sinh phạm vi cả nước.
Kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027)

Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 13/7/2024 (08.6 Giáp Thìn)

Địa điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (Tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế)

Môn thi: Giáo lý Phật học căn bản, Văn học Việt Nam và Ngoại ngữ (chọn Anh văn/Trung văn/Hán văn)

Thời gian và địa điểm phát/nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/7/2024 tại Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Tải hồ sơ theo link: https://drive.google.com/drive/folders/1iQgmegvhfyE8T27CzwCHNV54tP3LTgiI?usp=sharing

 

Văn phòng Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ