Hình ảnh hoạt động
Tầm nhìn - Sứ mệnh
Cập nhật ngày: 16/04/2017 12:00:00

Tầm nhìn

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế hướng đến trở thành một Trung tâm Giáo dục Đại học Phật giáo Việt Nam ở khu vực miền Trung, đa ngành, đa chức năng, ngang tầm với các đại học khác trong nước, khu vực và quốc tế.

 

Sứ mệnh

Là một trung tâm giáo dục cấp Đại học của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế có sứ mệnh:

- Đào tạo Tăng tài, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cả về tri thức lẫn đạo đức Phật giáo cho đất nước nói chung và cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng;

- Kế thừa và phát huy những truyền thống tri thức và văn hoá tốt đẹp của đạo Phật nói chung và của đạo Phật Việt Nam nói riêng;

- Nghiên cứu những khả năng ứng dụng sáng tạo các nguyên lý triết học và đạo đức Phật giáo vào đời sống cá nhân và cộng đồng;

- Đóng vai trò tiên phong trong đổi mới hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam.  

Trang chủLiên hệ