Học viện PGVN tại Huế tuyển sinh Cao học Phật học khóa I
: 28/02/2019 12:00:00
Học viện PGVN tại Huế đã ra Thông báo số 25/2019/TB/HĐĐH về việc tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (2019-2021). Dưới đây là Thông báo chi tiết:
 

 

 

 

VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ