Hình ảnh hoạt động
Học viện PGVN tại Huế tạ pháp an cư năm Nhâm Dần Pl.2566
Cập nhật ngày: 10/08/2022 12:00:00
Sáng 12 tháng 7 năm Nhâm Dần (09/8/2022) tại Tăng xá Hương Quang, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, thành phố Huế); Hội đồng Điều hành Học viện đã tổ chức tạ pháp an cư năm Nhâm Dần Pl.2566.
Chụp hình lưu niệm tại Tăng xá Hương Quang
Tham dự và cử hành buổi lễ có HT. Thích Hải Ấn – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban GDPG Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; TT.TS Thích Nguyên Thành – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban GDPG Trung ương, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Đào tạo Học viện; TT.TS Thích Nguyên Đạt – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban GDPG Trung ương, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Sau đại học Học viện; ĐĐ.TS Thích Quang Tư – Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Thông tin Truyền thông Học viện; TT.TS Thích Không Nhiên – Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Nghiên cứu Học viện; ĐĐ.TS Thích Hương Yên – Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Hành chính Học viện; chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện; chư Tôn đức các tự viện, Niệm Phật đường cùng toàn thể chư hành giả an cư là Tăng sinh các khóa đang theo học tại Học viện.
Mùa an cư năm Nhâm Dần Pl.2566; Tăng xá Học viện có 102 vị là Tăng sinh các khóa đăng ký thọ an cư; trong thời gian an cư Tăng xá đã đón tiếp 230 phái đoàn trong và ngoài nước hộ trì, cúng dường tịnh tài, tịnh vật để sinh hoạt trong 3 tháng an cư.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
 
Cung thỉnh chư Tôn thiền đức cử hành buổi lễ
 
 
 
 
 
 
 
Ban Điều hành Tăng xá Học viện, chư Tôn đức cùng quý Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường
 
ĐĐ.TS Thích Thiền Định dâng lời tác bạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn ban pháp từ
 
 
 
 
 
 
 
TT.TS Thích Nguyên Thành cử hành nghi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chụp hình lưu niệm tại Tăng xá Hương Quang
 
Trước đó, sáng 11 tháng 7 năm Nhâm Dần (08/8/2022) tại Ni xá Học viện (chùa Hồng Đức, phường Thủy Xuân, thành phố Huế) cúng diễn ra lễ tạ pháp an cư năm Nhâm Dần, Pl.2566.
Tham dự và cử hành buổi lễ có HT.Thích Chơn Hương, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban GDPG Trung ương, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế; NS.TS Thích nữ Diệu Như, Ban Điều hành Ni xá; chư Tôn đức Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh cùng 74 Ni sinh đang an cư tại Ni xá Học viện.
Mùa an cư kiết hạ Pl.2566 năm nay, toàn thể Ni xá Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế có 74 vị đăng ký an cư tại trú xứ (bao gồm Ni sinh các khóa X, XI, XII và thạc sĩ đang theo học tại Học viện). 
 
 
 
 
 
 
Cung thỉnh chư Tôn thiền đức cử hành buổi  lễ
 
 
 
 
 
Dâng lời tác bạch cúng dường
 
 
 
 
 
 
 
HT.Thích Chơn Hương ban đạo từ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chụp hình lưu niệm tại Ni xá chùa Hồng Đức
 
 
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
:
Trang chủLiên hệ