Học viện PGVN tại Huế tổ chức lễ Phật đản PL.2568 và lễ Mộc dục
: 28/05/2024 12:00:00
Tối ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn (19/5/2024); Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (phường An Tây, Huế) đã tổ chức lễ Phật đản và lễ Mộc dục (tắm Phật) nhân Đại lễ Phật đản PL.2568-DL.2024.

Tham dự và cử hành buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, Thành viên HĐCM GHPGVN, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; HT.Thích Hải Ấn, UVTT HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; TT.TS Thích Nguyên Thành, UV HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Thường trực kiêm Trưởng phòng Đào tạo Học viện PGVN tại Huế; TT.TS Thích Nguyên Đạt, UV HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Sau Đại học Học viện; ĐĐ.TS Thích Quang Tư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Thông tin Truyền thông Học viện; TT.TS Thích Không Nhiên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Nghiên cứu Học viện; ĐĐ.TS Thích Hương Yên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Hành chính Học viện; chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện; chư Tôn đức Tăng Ni giảng sư, quý giảng viên cùng toàn thể Tăng Ni sinh Học viện.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 của Đức Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

HT.Thích Hải Ấn đã đọc Diễn văn Phật đản PL.2568 của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ HĐCM, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

HT.Thích Hải Ấn đã đọc Diễn văn Phật đản PL.2568 của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ HĐCM, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Thích Thiện Nhơn.

ĐĐ.TS Thích Hương Yên phát biểu cảm tạ

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, trầm hương quyện tỏa; chư Tôn thiền đức đã cử hành nghi lễ, tụng sám Khánh đản, sau đó cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật) truyền thống.

Chư Tôn đức cử hành lễ Mộc dục

Phòng Thông tin Truyền thông Học viện