Hội thảo chuyên đề về “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển”
: 02/01/2024 12:00:00
Chiều 31/12/2023 và sáng 01/1/2024 tại Học viện PGVN tại Huế (phường An Tây, thành phố Huế) đã diễn ra hội thảo chuyên đề về “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển”.

Hội thảo có 03 diễn đàn với nhiều tham luận liên quan đến chủ đề: "Tổ sư Liễu Quán: Cuộc đời, đạo nghiệp và nền tảng tư tưởng"; "Phổ hệ truyền thừa và quá trình phát triển của Thiền phái Liễu Quán", "Kế thừa, phát huy di sản thiền phái Liễu Quán".

Chư Tôn đức Chứng minh, quý học giả, nhà nghiên cứu tham dự các phiên chuyên đề

Chư Tôn đức Chủ tọa các phiên chuyên đề phát biểu mở đầu

Các tác giả trình bày tham luận

Ban Tổ chức đã nhận được 124 bài tham luận của các vị Tăng Ni, các nhà nghiên cứu, học giả ở trong và ngoài nước. Tại Hội thảo lần này, có 68 tham luận (03 tham luận tại phiên toàn thể và 65 tham luận tại 03 diễn đàn) được trình bày. Các bài tham luận được trình bày tóm tắt trong thời gian khoảng 10 phút, nhiều tham luận đã được chư Tôn đức, các học giả, nhà nghiên cứu cung cấp nhiều thông tin rất giá trị về phương diện lịch sử, có phát hiện mới đóng góp vào nhận thức về cuộc đời, đạo nghiệp và những ảnh hưởng của Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán cũng như Thiền phái mang tên Ngài, một trong những hiện tượng tư tưởng và tôn giáo đặc sắc của Việt Nam sau Thiền phái Trúc Lâm thời Trần.

Sau các phiên hội thảo chuyên đề, chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức Chủ tọa đã trao Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức đến tất cả các thành viên đóng góp bài và trình bày tham luận tại Hội thảo.

Trao Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức đến tất cả các thành viên đóng góp bài và trình bày tham luận tại Hội thảo

Chư Tôn đức Chứng minh trao Giấy Chứng nhận, tri ân đến Ban Chủ tọa phiên tham luận

Chụp hình lưu niệm

Phòng Thông tin Truyền thông Học viện