In trang này
Ni xá Học viện PGVN tại Huế tổ chức tạ pháp an cư năm Canh Tý
Cập nhật ngày: 04/09/2020 12:00:00
Ngày 31/8/2020 (13.7 Canh Tý) tại Ni xá Học viện PGVN tại Huế (chùa Hồng Đức, phường Thủy Xuân, Huế) đã trang nghiêm diễn ra lễ tạ pháp an cư năm Canh Tý, Pl.2564. Buổi lễ với sự chứng minh, cử hành của chư Tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Quản lý Ni xá cùng toàn thể chư hành giả đang an cư tại Ni xá Học viện.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
Ni sinh dâng lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức
 
 
 
Ni sinh đại diện dâng lời tác bạch cúng dường
 
 
 
 
 
TT.TS Thích Nguyên Thành ban đạo từ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinh hành niệm Phật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm nay, số lượng Ni sinh an cư tại Ni xá là 89 vị với nhiều thời khóa tu học trong suốt 3 tháng tịnh tu. Chư hành giả an cư tại Ni xá Học viện đã có duyên lành khi nhận được nhiều bài giảng pháp của chư Tôn Hòa thượng Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện và chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế như HT.Thích Quang Nhuận, HT.Thích Hải Ấn và HT.Thích Huệ Phước.
 
 
HT.Thích Quang Nhuận và HT.Thích Hải Ấn chia sẻ, giảng giải
 
 
 
NS.TS Thích nữ Diệu Như - Phó Tổng Thư ký Học viện, Trưởng Ban Quản lý Ni xá dâng lời niệm ân
 
HT. Thích Huệ Phước chia sẻ, giảng giải
 
 
 
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
In trang này