• Học viện PGVN tại Huế khai giảng năm học mới 2023-2024
 • Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển”
 • Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027)
 • Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm hạ trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XIV
 • Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế phúng viếng lễ tang NS.Thích nữ Diệu Như
 • Họp công tác tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027)
 • Ni sư Thích nữ Diệu Như, trú trì chùa Tường Quang tân viên tịch
 • 150 suất học bổng được trao đến Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Huế
 • Họp phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: “Thiền phái Liễu Quán – Lịch sử hình thành và phát triển”
 • Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Huế thiết trí các cánh sen chuẩn bị Phật đản Pl.2567
 • Ra mắt nhân sự Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế, nhiệm kỳ 2022-2027
 • Họp tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
 • Lễ an vị Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại Tăng xá Học viện PGVN tại Huế
 • Học viện PGVN tại Huế thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIV (2023-2027)
Trang chủLiên hệ