• Lễ tốt nghiệp Cử nhân Phật học Khóa III (2005 - 2009)
 • Lễ cấp phát văn bằng Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa IX và khai giảng năm học 2021-2022
 • Dời ngày tổ chức Lễ cấp phát văn bằng tốt nghiệp Cử nhân Phật học khoá IX và dạy trực tuyến các cấp Cử nhân và Thạc sĩ
 • 34 học viên bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ Phật học
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khoá II (đợt 3)
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức lễ Tưởng niệm Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII – đợt 2
 • 56 Tăng Ni sinh khóa IX Học viện PGVN tại Huế bảo vệ luận văn tốt nghiệp
 • Học viện PGVN tại Huế tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa II (2021-2023)
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII - đợt 1
 • Kỳ thi Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021 - 2025) (đợt 1)
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh khóa IX
 • Học viện PGVN tại Huế triển khai dạy và học trực tuyến cho Tăng Ni sinh viên
 • Lễ Kiết giới, Khai chung bảng mùa An cư năm Tân Sửu tại Ni xá Hồng Đức
 • Học viện PGVN tại Huế tổ chức Đại lễ Phật đản Pl.2565
Trang chủLiên hệ