Hình ảnh hoạt động
Kết quả Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024)
Cập nhật ngày: 28/08/2020 12:00:00
Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế đã công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học Khóa XI (2020-2024). Theo đó, tổng số Tăng Ni sinh dự thi khóa XI là 143 vị, kết quả có 101 Tăng Ni thí sinh trúng tuyển, 22 vị không trúng tuyển và 20 vị chỉ dự thi 01 môn hoặc bỏ thi.
Dưới đây là danh sách chi tiết:

 

VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ