Hình ảnh hoạt động
Học viện PGVN tại Huế thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI
Cập nhật ngày: 11/05/2020 12:00:00
Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ra thông báo số 57/2020/TB/HĐĐH ngày 05/5/2020 đến Tăng Ni thí sinh trong phạm vi cả nước về việc tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XI (2020-2024).
- Thời gian và địa điểm phát/nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
- Thời gian tuyển sinh: Ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2020 (03 và 04.7 Canh Tý)
- Địa điểm tuyển sinh: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế.
- Có thể tải Hồ sơ theo File đính kèm:
 
HỒ SƠ TUYỂN SINH CỬ NHÂN PHẬT HỌC KHÓA XI
 
Dưới đây là thông báo chi tiết:
 
VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ