Hình ảnh hoạt động
Thông báo học bổng Hậu Đại học tại Đại học Bhiksu-Sri Lanka năm học 2020-2021
Cập nhật ngày: 04/03/2020 12:00:00
Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ban hành Thông báo số 34/2020/HĐĐH ngày 24/02/2020 về học bổng Hậu Đại học của Đại học Bhiksu-Sri Lanka. Thông báo chi tiết như sau:

 

VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ