Hình ảnh hoạt động
Cúng dường an cư tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
Cập nhật ngày: 07/06/2018 12:00:00
Nhân mùa an cư kiết hạ Pl.2562, nhiều phái đoàn Đạo tràng Phật tử đã thành tâm thiết lễ cúng dường đến chư Tôn đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành, Giáo thọ sư và các Tăng sinh khóa VIII,IX Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Chư Tôn thiền đức cử hành buổi lễ
Sau lời tác bạch dâng lễ cúng dường, chư Tôn thiền đức đã cử hành nghi lễ Quá đường truyền thống. Qua sự thành tâm cúng dường đến chư Tôn thiền đức nhân mùa an cư, quý Đạo tràng Phật tử đã có dịp tạo phước lành vô lượng, nhờ giới đức tinh nghiêm và sự thanh tịnh của chư Tôn thiền đức mà đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, cha mẹ hiện tiền bệnh tật và nghiệp chướng được tiêu trừ, cửu huyền thất tổ được siêu sanh Phật quốc.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
- Cúng dường ngày 03/6/2018 (20/4 Mậu Tuất):
 
Chư Tôn thiền đức cử hành buổi lễ
 
 
Dâng lời tác bạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cúng dường ngày 04/6/2018 (21/4 Mậu Tuất):
 
 
 
 
 
 
 
 
Phái đoàn dâng lời tác bạch cúng dường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinh hành niệm Phật
 
 
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
:
Trang chủLiên hệ