Hình ảnh hoạt động
Ni sinh Học viện PGVN tại Huế thiết trí các cánh sen
Cập nhật ngày: 09/05/2018 12:00:00
Trong thời gian qua, các Ni sinh khóa VIII và IX Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đang nội trú tại Ni xá Học Viện dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Ni quản chúng đã tiến hành cắt dán những cánh sen chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Pl.2562.
Tổng cộng 168 cánh sen được quý Ni sinh cắt dán thận trọng và thẩm mỹ, đây là các cánh sen sẽ được kết thành 7 hoa sen hạ thủy và gia cố trên dòng sông Hương trong thời gian diễn ra Tuần lễ Phật đản Pl.2562 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tại các kỳ Phật đản, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đều tham gia hỗ trợ công tác thiết trí và cắt dán những cánh sen. Vì Phật sự chung của Phật giáo tỉnh nhà, năm nay 120 Ni sinh nội trú đã hăng hái tham gia và hoàn thành tốt những yêu cầu của chư Tôn đức Ban Tổ chức Đại lễ giao phó.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Các Ni sinh Học viện hăng hái triển khai công việc
 
NS. Thích nữ Huyền Dung hướng dẫn
 
 
 
 
 
TT. Thích Thường Chiếu và chư Tôn đức Ban Tổ chức thăm hỏi, động viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cắt dán những cánh sen cẩn thận
 
 
 
Những cánh sen đã hoàn thành chờ ngày lắp ráp và hạ thủy trên dòng Hương
 
Tham gia làm lồng đèn đón mừng Phật đản
 
Giây phút nghỉ ngơi để tiếp tục công việc
 
 
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
:
Trang chủLiên hệ