Hình ảnh hoạt động
Các buổi thính giảng mùa an cư tại Ni xá Hồng Đức
Cập nhật ngày: 10/08/2019 12:00:00
Ba tháng an cư tại Ni xá Hồng Đức, ngoài thời khóa tu tập hằng ngày, nhằm để sách tấn các hành giả đang an cư, tu học tại Ni xá, Ban quản lý Ni xá đã cung thỉnh chư Tôn đức đến thăm và có các buổi trò chuyện, chia sẻ vừa động viên tinh thần, đồng thời sách tấn các Ni sinh trong quá trình tu học. Các buổi chia sẻ của chư Tôn đức rất gần gũi, thấm tình đạo vị và để lại nhiều bài học quý giá cho các Ni sinh.
 
Ngày 24.6. Kỷ Hợi: Hòa thượng Thích Hải Ấn đã nhắc lại nguồn gốc chư Tổ của các Thiền phái và sự quan trọng của giữ gìn giới luật trong Tăng già.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày 24.6. Kỷ Hợi: Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã giải thích ý nghĩa về An cư, kiết hạ và làm thế nào để nuôi dưỡng tâm Bồ đề kiên cố.
              
 
Ngày 26.6. Kỷ Hợi: Hòa thượng Thích Chơn Hương đã chia sẻ về giữ gìn giới luật, một số vấn đề cần lưu ý trong mùa cấm túc an cư giúp các hành giả kiểm soát hành động của mình. 
 
 
 
 
 
 
Ngày 22.6. Kỷ Hợi: Hòa thượng Thích Huệ Phước đã chia sẻ một số vấn đề về giới luật và nếp sống sinh hoạt của tu sĩ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vào ngày 17.6. Kỷ Hợi, Đại Đức Thích Quang Tư đã có buổi trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề đoạn trừ những tham dục và mỗi hành giả luôn đặt cho mình một lý tưởng, mục đích và nỗ lực hết mình để đạt được. 
 
 
 
 
 
 
Ngày 21.6. Kỷ Hợi: Ni trưởng TN. Như Minh đã giảng về bài kinh “Xa lìa ái dục” bản dịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. 
 
 
 
 
 
 
Để cho các hành giả trong mùa an cư được yên tâm tu học, không thể thiếu sự ủng hộ về mặt tinh thần cũng như tịnh tài, tịnh vật của các Phật tử. Xin thành kính niệm ân và nêu phương danh các phái đoàn, Phật tử cúng dường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG AN CƯ TẠI NI XÁ HỒNG ĐỨC (tt)
 
Gia đình Ni sinh TN. Đồng Thu; ĐĐ. Thích Thiền Định; Gia đình Ni sinh TN. Minh Nhơn; Chùa Mỹ Khê + Chùa Hồng Ân (TP. Đà Nẵng); Đạo tràng Hoa Sen (Đà Nẵng); Đoàn PT của Sư cô TN. Phương Hiếu; Chùa Quy Lai; Gia đình PT Lê Đắc Đấu + Nguyễn Thị Lựu; Phân ban Ni giới Trung Ương; Gia đình PT Nguyễn Văn Dự; Bổn sư của Ni sinh TN. Thanh Bình; Gia đình PT Dinh Tươi; Đoàn PT Cự Lại; PT Mộng Thu (Đà Nẵng); Đạo tràng Đồng Niệm chùa Phổ Quang Huế + Gia đình PT Huỳnh Thị Hiền; Đạo tràng chùa Pháp Hoa; Ni sinh TN. Hằng Huyền; ĐĐ. Thích Huệ Lâm; Sư Cô TN. Liên Hảo và đoàn PT Phú Lộc; Đoàn PT TP. Đà Nẵng và trung tâm phát hành sách Phật giáo Quảng Châu (Đà Nẵng); Ni Sư TN. Minh Đạt; Gia đình PT Lê Khắc Bảo; ĐĐ. Thích Nhật Minh; Đoàn Pháp Hoa (Đà Nẵng); Gia đình PT Thùy Lý; Gia đình PT Trần Quang Hiền; Ni trưởng TN. Tịnh Đức và đoàn Phật tử Đà Nẵng; Gia đình PT Nguyễn Văn Hiệp; Gia đình PT Hồ Thị Nguyệt; Gia đình PT Huỳnh Công Ân; Câu lạc bộ Hoa Tình Thương; Chùa Minh Đức (Bình Phước); Đạo tràng Phật thất chùa Liên Trì (TP. Huế); Đoàn PT chùa Ngọc Anh (Huế); Gia đình Ni sinh Thông Đức; Phật tử của Ni sư TN. Diệu Như; Chùa Phục Đán; Chùa Hưng Ký (Hà Nội); Chùa Hương Sơn (Đà Nẵng); Sư cô TN. Thuần Châu; Gia đình Ni sinh TN. Huệ Tường; Niệm Phật Đường An Dương; Chị của ĐĐ. Thích Nhật Minh; Gia đình PT Tịnh Xá Ngọc Lộ (Quảng Trị); Sư cô TN. Tịnh Luân – Chùa Hồng Ân (Huế); Phật tử của Ni sinh TN. Huệ Tường; PT Lê Thị Thu Thanh; Đoàn PT Đại Lộc – Quảng Nam (chị Tuyết làm trưởng đoàn); Đạo tràng chùa Hương Lưu (Huế); Ni sư TN. Minh Nguyên – chùa Bửu Châu (Gia Lai); Đoàn PT Phú Lộc (Huế); Phật tử của Ni sinh TN. Liên Chiếu; Gia đình Ni sinh TN. Phước Tuệ; Ni sư TN. Diệu Như; PT Nguyên Thanh; ĐĐ. Thích Pháp Tịnh – Chùa Bảo Quốc; Chùa Thuận Châu (Đà Nẵng); Niệm Phật Đường Thanh Hương; Phật tử của Ni sư TN. Huyền Dung; Đoàn PT Vinh Hưng – Phú Lộc; Đoàn PT chị Quyên; Chùa Bàu Sen (Đà Nẵng); Chùa Non Nước (Ninh Bình); Thân mẫu ĐĐ. Thích Pháp Trí; Chùa Quang Mỹ (Đồng Nai); Hội từ thiện Thiện Tâm – Thầy Nhật Hóa làm trưởng đoàn; Sư cô TN. Thánh Vân (Đăk Lăk)….  
 
Ni xá Hồng Đức
:
Trang chủLiên hệ