Hình ảnh hoạt động
Chương trình đào tạo năm 2
Cập nhật ngày: 20/04/2017 12:00:00

Chương trình đào tạo năm 2

Stt

Tên môn học

Mã môn học

Số đvht

Số tiết

Ghi chú

1

Tôn giáo học

CRS 1015

2

30

(Comparative Religious Studies)

2

Lịch sử Phật giáo thế giới: Ấn, Hoa, Đông Nam Á, Phương Tây

HIS 2029

3

45

 

3

Môi sinh học đại cương

ECO 1013

2

30

 

4

Mỹ học

PHI 1009

2

30

 

5

Đại cương văn học Pali

BUD 2022

2

30

 

6

Đại cương văn học

Hán - Phạn

BUD2023

2

30

 

7

Giới học cương yếu

BUD 2026

4

60

 

8

Văn học Phật giáo Việt Nam

LIT 2027

4

60

 

9

Lịch Sử Phật giáo Việt Nam

HIS 2028

4

60

 

10

Lịch sử Phật giáo Huế

HIS 2030

2

30

 

11

Pali/Sanskrit

ABL 1016

4

60

 

12

Hán – Nôm nâng cao

ALS 2018

8

120

 

13

Anh ngữ nâng cao

ENG 2020

8

120

 

TC

 

 

 

 

 

 
:
Trang chủLiên hệ