Hình ảnh hoạt động
Học viện PGVN tại Huế thông báo gia hạn thời gian nghỉ học
Cập nhật ngày: 08/03/2020 12:00:00
Sáng 08/3/2020; Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ra thông báo số 39/2020/TB/HĐĐH về việc gia hạn thời gian nghỉ học đến Tăng Ni sinh các khóa do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khá phức tạp.
 
Thông báo nêu rõ:
- Thời gian nghỉ học sẽ được gia hạn đến hết ngày 22/3/2020 (29.2 Canh Tý)
- Tăng Ni sinh sẽ học trở lại từ Thứ Hai ngày 23/3/2020 (30.2 Canh Tý)
- Các Tăng Ni sinh viên phải có mặt tại Nội xá trước 17h00 ngày 21/3/2020
 
 
VP Học viện PGVN tại Huế
:
Trang chủLiên hệ