In trang này
Chương trình đào tạo năm 4
Cập nhật ngày: 20/04/2017 12:00:00

Stt

Tên môn học

Mã môn học

Số đvht

Số tiết

Ghi chú

1

Thành Duy Thức Luận

BUD 3050

4

60

 

2

Du Già Sư Địa Luận

BUD 3051

2

30

 

3

Trung Quán Luận

BUD 3052

4

60

 

4

Nhân Minh Luận

BUD 3053

2

30

 

5

Hán – Nôm Phật học nâng cao

ALS 2032

1

15

 

6

Anh ngữ Phật học nâng cao

ENG 2034

1

15

 

7

Ôn tập tốt nghiệp

 

6

90

 

8

Thực tập tốt nghiệp

 

6

90

 

9

Khóa luận tốt nghiệp

 

7

105

 

9

Thi tốt nghiệp

 

7

105

 

TC

 

 

 

 

 

 
In trang này