In trang này
Học viện PGVN tại Huế tuyển sinh Thạc sĩ Phật học III (2022 - 2024)
Cập nhật ngày: 17/09/2022 12:00:00
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã ban hành Thông báo số 183/2022/HĐĐH-TB ngày 05/9/2022 về việc tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa III (2022-2024).
Đối tượng tuyển sinh là Tăng Ni/Cư sĩ trong phạm vi cả nước (không giới hạn độ tuổi) đã tốt nghiệp Cử nhân Phật học từ các Học viện Phật giáo, hoặc đã tốt nghiệp Đại học gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển thạc sĩ theo quy định, hoặc đã tốt nghiệp Cử nhân tại nước ngoài (văn bằng được thẩm định bởi Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/10/2022
Địa điểm: Văn phòng Học viện PGVN tại Huế, Tổ 10, Khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế
 
Mọi chi tiết cụ thể liên lạc qua số điện thoại: 0234.6275217.
Link tải file hồ sơ: https://drive.google.com/drive/folders/1tUX3h1DRWAX8IhZnixZF2B-fNEzQ7n6i
 
Dưới đây là Thông báo chi tiết:
VP Học viện PGVN tại Huế
In trang này