In trang này
Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIII (2022-2026)
Cập nhật ngày: 29/07/2022 12:00:00
Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2022 Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã công bố kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIII (2022-2026). Theo danh sách đã công bố có 41 Tăng Ni thí sinh trúng tuyển và 01 Tăng Ni thí sinh không trúng tuyển. Tất cả các Tăng Ni sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học kể từ ngày công bố kết quả đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2022.
In trang này