In trang này
Kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021-2025) – đợt 1
Cập nhật ngày: 25/08/2021 12:00:00
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế công bố kết quả tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XII (2021-2025) – đợt 1. Kỳ thi tuyển sinh đợt 1, có 69 Tăng Ni thí sinh trúng tuyển và 08 Tăng Ni thí sinh không trúng tuyển. Kỳ thi tuyển sinh đợt 2 sẽ được Học viện thông báo trong thời gian sớm nhất.
In trang này