In trang này
Sinh hoạt mùa an cư năm Kỷ Hợi tại Ni xá Hồng Đức
Cập nhật ngày: 24/06/2019 12:00:00
Hằng năm, sau Đại lễ Khánh đản của đức Từ phụ Thích ca Mâu ni, chư Tăng Ni bắt đầu bước vào ba tháng an cư kiết hạ theo truyền thống và ni chúng tại Ni xá Hồng Đức cũng không ngoài truyền thống đó.
Mùa An cư kiết hạ năm nay, ni chúng An cư tại Ni xá Hồng Đức gồm có 109 vị hành giả, trong đó 99 vị Tỳ kheo Ni, 10 vị Thức xoa ma na. Mặc dù tiết trời mùa Hạ tại xứ Huế nắng nóng, oi bức, nhưng Ban Điều hành Ni xá vẫn theo truyền thống An cư của Tăng già Thừa Thiên Huế, tổ chức cho Ni chúng trú dạ lục thời, tu hành miên mật. Ngoài chương trình hành trì hằng ngày như hai thời công phu, tụng kinh bái sám, cúng ngọ quá đường, tịnh độ, hô canh niệm Phật…, Ban Điều hành còn cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm tại Ni xá để thuyết giảng cho Ni chúng, tạo điều kiện cho chư hành giả an cư có điều kiện nâng cao kiến thức Phật học, phát triển trí tuệ, làm phong phú thêm chương trình An cư kiết hạ tại Ni xá. 
Ba tháng An cư kiết hạ của Chư Tăng Ni là khoảng thời gian có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đây là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng Ni sinh an cư, tu học. 
Vì vậy, trong mùa An cư năm nay đã có rất nhiều Chư tôn đức Tăng Ni, các đoàn Phật tử, gia đình chư tôn đức Ban Quản lý Ni xá cũng như quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đã trở về Ni xá, phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật, giúp cho chư hành giả an cư yên tâm tu học.
Dưới đây, xin giới thiệu một vài hình ảnh sinh hoạt trong mùa An cư kiết hạ tại Ni xá Hồng Đức:
 
 
Chư Tôn đức Ni cử hành lễ Bố tát, tụng giới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Củ hành lễ cúng dường trai Tăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lễ Sám hối
 
 
 
Chấp tác
 
 
 
Đạo tràng Bát Chánh đạo Chùa Bảo Vân - Huế cùng với đoàn Từ Bi Sứ Giả chùa Hương Sơn Huế cúng dường Trai Diên và Trai Tăng ngày 24.4 Kỷ Hợi.
 
 
 
 
 
 
Các đoàn cúng dường tại Ni xá Hồng Đức:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG AN CƯ TẠI NI XÁ HỒNG ĐỨC
 
PT. Trương Thị Bích Trâm & Đinh Thị Bích Đào; Lê Thị Tô; Chùa Tường Vân (tỉnh Hải Dương); Nhóm Phật tử Hướng Thiện – Chùa Sùng An (TP. HCM); Chùa Tuy Định (tỉnh Ninh Bình); NT. Thích Nữ Như Minh; ĐĐ. Thích Nhật Minh; Nhóm Thiện Tâm (TP. HCM); Gia đình SC. Liên Châu; NS. Thích Nữ Minh Pháp; Bằng hữu SC. Thích Nữ Tuệ Nhật; Gia đình SC. Thích Nữ Quảng Nhật; Nhóm Phật tử Hội bảo trợ HVPGVN tại Huế (trưởng nhóm chị Kim Cương); Nguyễn Thị Đông Sương & Nguyễn Thị Xuân Hòa (huyện Quảng Điền, TT. Huế); Chùa Phổ Đà Sơn (Đà Nẵng); Đạo tràng Bát Chánh đạo chùa Bảo Vân Huế; Đoàn Từ Bi Sứ Giả chùa Hương Sơn Huế;  Đoàn Phật tử Vạn Đức; Đoàn Phật tử Mệ Duệ & chị Cúc (chợ Đông Ba); Chùa Cổ Lũy (Quảng Trị); Phái đoàn quý Sư cô ở Long An; Gia đình NS. Thích Nữ Diệu Như); Chùa An Lạc (Hưng Yên) + Chùa Nghiêm Quang (Hải Dương); Nhóm từ thiện Hữu Duyên Huế; Chùa Đức Quang (TP. HCM); Gia đinh Thích Nữ Liên Như; Đoàn Liên Hương (tiểu thương chợ Đông Ba); Đoàn chị Bê; Công ty TNHH Home Window; Gia đình SC. Diệu Liên; Gia đình SC. Thông Đức; Gia đình Phật tử Xuân Thành + Tuyết Nhung (Hà Nội); Tịnh thất Pháp Lạc; SC. Thích Nữ Thuần Thiện; Trần Thị Thu + Diệu Quang; Nguyễn Văn Trai; Đoàn PT Đà Nẵng; Đoàn PT TP.HCM; ĐĐ. Thích Hương Yên; Gia đình chị Lý; Đoàn Lộc Uyển chùa Hương Sơn Huế; Trần Hữu Hai + Cao Thị Hạnh; Gia đình SC. Thích Nữ Thuần Đức; Đoàn Tu Xà Đề chùa Kim Tiên Huế; Lễ Minh Đông; Chùa Hòa Tiên (Đà Nẵng); Chùa Hải Quang (Bình Định)......
 
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
In trang này