In trang này
Phương danh cúng dường tháng 11 - 2018
Cập nhật ngày: 08/12/2018 12:00:00

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2018

STT

PHƯƠNG DANH

PHÁP DANH

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1 Chùa Bảo Vân

Cúng dường tiền ăn Tháng 9, 10

20,000,000 đ

2 PT Chùa Tâm Ấn  

Đà Lạt

5,000,000 đ

3 TT Thích Nguyên Thành   Chùa Thiên Hương

2,000,000 đ

4 ĐĐ Thích Hương Yên  

Chùa Giác Hoàng

3,000,000 đ

5 Ni Sư TN Minh Đạt  

Ni viện Diệu Đức

1,500,000 đ

6 Sư Cô TN Tịnh Nghiêm  

Mỹ

2,000,000 đ

7 Sư Cô TN Tịnh Nghiêm  

Mỹ

120 USD

8 Đinh Thị Hồng  Anh
Đinh Tuấn Anh
 

Hà Nội

1,000,000 đ

9 Trương Thị Mộng Thu  

Đà Nẵng

3,500,000 đ

10 Quí Phật Tử Đông Hà  

Đông Hà

1,750,000 đ

11 Nguyễn Minh Thảo- Minh Kỳ CT Ô Tô Đô Thành, Tp. Hồ Chí Minh Cúng dường quỹ Đời sống Tăng ni

15,000,000 đ

12 Lê Thị Đào Quảng Thanh

Huế

100,000 đ

13 Nguyễn Thị Thanh Duyên Đồng Hảo

Nt

100,000 đ

14 Nguyễn Ngọc Hải Đồng Văn

Nt

100,000 đ

15 Vũ Thị Liên Quảng Hoa

Nt

100,000 đ

16 Trần Thị Huệ Quảng Niệm

Nt

100,000 đ

17 Văn Thị Như Tần Quảng Hạnh

Nt

200,000 đ

18 Ngô Hồng Diệu Nguyên Hồng

Nt

200,000 đ

19 Hà Thị Tuyết Anh Nguyên Huệ

Nt

100,000 đ

20 Nguyễn Thị Như Ý Nguyên Tâm

Nt

100,000 đ

21 Nguyễn Thị Sa Ly  

Nt

100,000 đ

22 Phật Tử Tâm Hằng  

Nt

200,000 đ

23 Phan Thị Thu Vân  

Nt

100,000 đ

24 Lê Thị Thìn Tín Tuệ

Nt

100,000 đ

25 Công Huyền Tôn Nữ Hồng Lê Tâm Tuyết

Nt

200,000 đ

26 Nguyễn Trãi Nguyên Minh

Nt

200,000 đ

27 Phạm Thị Duyên Quảng Mỹ

Nt

100,000 đ

28 Lê Ngọc Toàn Quảng Phước

Nt

200,000 đ

29 Trần Thị Hoa Quảng Hương

Nt

100,000 đ

30 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nguyên Ngọc

Nt

300,000 đ

31 Trần Thị Hoồng Hương Liên Hương

Nt

200,000 đ

32 Đảng Ủy, UBND Phường An Tây  

Huế

500,000 đ

33 Phan Minh Tiến  

Nt

2,000,000 đ

34 Phạm Thị Hoàng Anh  

Huế

200,000 đ

35 Trần Thúy Nga  

HCM

20,000,000 đ

36 Phật Tử Nguyên Bào  

Nt

120,000,000 đ

37 PT Hoàng Sơn  

Hà Nội

10,000,000 đ

38 PT Chùa Phổ Minh  

Úc Châu

3,450,000 đ

39 PT Chùa Hiếu Quang  

Huế

29,100,000 đ

40 Giới Đàn Bảo Tạng  

Vũng Tàu

15,000,000 đ

41 Phạm Thị Ngọc Định Quảng Trí

Huế

200,000 đ

42 Lê Kim Chi Quảng Huyền

Nt

500,000 đ

43 Đinh Thị Như Phước  

Nt

200,000 đ

44 Lê Khắc Thanh Tùng  

Nt

200,000 đ

45 Phạm Thị Hoàng Định  

Nt

200,000 đ

46 Lê Thị Ân  

Nt

300,000 đ

47 Văn Vinh Ngọc  

Nt

150,000 đ

48 Nguyễn Văn Tố  

Nt

200,000 đ

49 Nguyễn Thị Thúy Vy Nguyên Diệu

Nt

100,000 đ

50 Nguyễn Thị Diệu Hằng Như Hà

Nt

100,000 đ

51 Nguyễn Thị Ngữ Nguyên Thiệt

Nt

300,000 đ

52 Nguyễn Thanh Phong- Nguyễn
Thanh Sang-Nguyễn Thanh Tuệ
 

Huế

300,000 đ

53 Chị Tố Hoa  

Hà Nội

2,000,000 đ

54 Sư Cô Hương Phương và các PT  

HCM

2,000,000 đ

55 Gia đình Kiến Trang  

Nt

8,000,000 đ

56 GĐ Cố PT Lê Chí Thắng- Từ Uyển  

Nt

10,000,000 đ

57 Nhóm PT Hồng Đức- Liễu Quán-
Giác Thế và Đạo hữu gần xa
 

Nt

4,950,000 đ

58 Võ Thị Thanh Xuân  

Hoa Kỳ

200 USD

59 Trần Thị Thủy Tiên  

Nt

100 USD

60 PT Trần Minh Anh
Trần Thị Thu Hương
 

Mỹ

100 USD

61 Dược Thảo Toàn Châu  

Mỹ

120 USD

62  Đạo hữu Ngô Thị Mỹ Cung  

Mỹ

120 USD

63   Đạo hữu Lâm Bàng  

Nt

200 USD

64 Đạo hữu Nguyễn Ký- Hồng Khuê  

Nt

200 CAD

 

Học viện PGVN tại Huế
In trang này